Wednesday, September 19, 2007

Daasanaagu

Daasanaagu Music Dir : Putturu Narasimha Nayak

Tuesday, September 18, 2007

Ninna Olumeyinda

Ninna Olumeyinda

Purandaradasa Kritis

Purandaradasa Kritis

Krishna Nee Begane Baaro

Songs On Ganesha

Songs On Ganesha

Karuniso Ranga

Bhimsen Joshi

Indu Yenage Shri Govinda

Indu Yenage Shri Govinda

Enna Paaliso

Enna Paaliso

Dayasagara

Dayasagara

Udara Vairagya by Sri Vidyabhushana

Udara Vairagya

Udupi Krishna

Udupi Krishna

Shri Raghavendra Stotras

Shri Raghavendra Stotras

Sri Vidyabhushana Full Albums

Sri Vidyabhushana Full Albums

Ramo Enniro

Ramo Enniro

Popu Hogona Baaro Ranga

Popu Hogona Baaro Ranga

Pavamana

Pavamana

Murali Manohara

Murali Manohara

Kallu Sakkare Kolliro

Kallu Sakkare Kolliro

Indu Kande Charana

Indu Kande Charana

Daariyavudayya

Daariyavudayya

Bhakthi Sowrabha

Bhakthi Sowrabha

Namo Venkatesha

Namo Venkatesha

Meditation (Guru Raghavendra)

Meditation (Guru Raghavendra)

Krishnana Kandeera

Krishnana Kandeera

Jaya Jaya Raghavendra

Jaya Jaya Raghavendra

Jagodaddarana

Jagodaddarana

Haalu Maaralu Podevamma

Haalu Maaralu Podevamma

Dwadasha Stotra

Dwadasha Stotra - Shri Vidyabhushana

Divine Praises

Divine Praises

Dayamaado Ranga

Dayamaado Ranga - Shri Vidyabhushana

Daasara Kritigalu

Daasara Kritigalu

Bande Gururaya [KA]

Bande Gururaya

Baaro Muddu Krishna [KA]

Baaro Muddu Krishna

Guru Purandara Daasaru [KA]

Guru Purandara Daasaru

Daasanaagu

Daasanaagu Sung

Om Gam Ganapatheye Namaha - 1008 Chantings

Om Gam Ganapatheye Namaha - 1008

Sunday, September 16, 2007

Hanumantha Hanumantha

Hanumantha Hanumantha

Guru Purandara Daasare

Guru Purandara Daasare

Dayamaadi Salahayya

Dayamaadi Salahayya

Biduvenenayya Hanuma

Biduvenenayya Hanuma

Sri Bhagavad Geeta

The Bhagavad Geeta

Navagraha Songs

Navagraha Songs

Haridasa Namana

Haridasa Namana

Guru Purandara Daasare

Guru Purandara Daasaru

Dwadasha Stotra

Dwadasha Stotra

Dayamaado Ranga

Dayamaado Ranga

Daasara Krithigalu

Dasara Padagalu

Baro Muddu Krishna

Baaro Bega Baaro

Others Albums

Seraga Bido Ranga

Swagatham Krishna

Swagatham Krishna

Yethako Krishna

Yethako Krishna

Sri Vidyabhushana

Bhakthi Sowrabha

Dwadasha Sthothra [KA]

Dwadasha Sthothra

Baaro Muddu Krishna

Baaro Muddu Krishna - Sri Vidyabushana